Läbimõeldud ladude ja tootmishoonete märgistus aitab

 Suurendada tööohutust
         Vähendab sõiduvahendite ja inimeste kokkupõrkeid töökeskkonnas
         Aitab kaasa pinna efektiivsele ja optimaalsele kasutamisele

Enim märgistatakse
         Liikumistee tõstukitele ja inimestele
         Kauba ladustamise ja laadimise ala
         Väljapääsu juures kauba ladustamist keelav ümbrik